Isolering

För alla husägare är det viktigt att minimera värmeförlust samtidigt som man maximerar energin. För att kunna göra detta måste vi ha ett praktiskt förhållningssätt till varje enskild situation för att kunna ge de rätta råden.

När kunder kontaktar oss angående solenergisystem, de senaste och mest energisnåla värmepumparna eller andra moderna lösningar, frågar vi ofta om isolering av huset borde göras istället.

Det senaste åren har många av våra kunder frågat om vi kan utföra dessa värmeisoleringar och hösten 2014 gjorde vi ett avtal med ett österrikiskt företag ISOCELL att vi kan installera dessa produkter.

ISOCELL-isoleringen består av en restprodukt som kommer från trä och returpapper som en fin massa.

Fördelar:

  • Temperaturtålig
  • Isolerar från både vinterkyla och sommarhetta
  • Miljövänlig
  • Absorberar och släpper ut fukt utan att förlora isoleringseffekten
  • Ljudabsorberande
  • Brandsäker
  • Skyddar mot gnagare
  • Snabb och enkel att applicera

Vi erbjuder därför nu två olika lösningar:

  • Isolering av kavitetsväggar
  • Isolering av tak/avskärmade områden så som vindar

Ett praktiskt tillvägagångssätt: I Andalusien är husen byggda på ett helt annat sätt än i andra Europeiska länder. Våra installatörer använder sig därför av lokala byggfirmor för att på bästa sätt tillämpa isoleringsmassan. Oftast kan isoleringen göras på bara en dag.