Kombinationssystem

Kombinationssystem för uppvärmning av bostäder ger bästa möjliga behållning av den genererade energin.

Técnicas Maro utför och installerar system för alla typer av byggnader, gamlas som nya:

  • Lägenheter
  • Radhus
  • Villor
  • Herrgårdar
  • Lanthus

Termisk solenergi används för vatten, hem och/eller pooluppvärming. Det är populärt att rikta solenergin med första prioritet mot en varmvattenberedare, och sedan använda överskottsenergin till uppvärmning av bostaden, antingen genom vattenrör i golv, väggar eller tak eller med en simpel fläktkonvektor. På våren och hösten, kan energin användas för poolen för att förlänga badsäsongen.

Vi specialiserar oss på kundanpassade och användarvänliga kontroll- och regleringssystem, som gör det möjligt att kombinera solenergi med värmepumpar, vedpannor, och biobränslepannor. Men även traditionella energikällor så som gas och oljebränsle kan vara en del av installationen.

En luftsolfångare är ett enkelt och mycket kostnadseffektivt sätt att införa uppvärmd luft till en byggnad under dagen. Den ger fri ventilation, eliminerar fukt och drar ner driftskostnaden av andra hushållsenheter så som spisen, värmepumpar, gasdrivna enheter och element etc

Valtocado Mijas
Från avancerade system för stora herrgårdar…….

Las Alpujarras
till enkla lösningar för äldre hus….