Solenergi

Solen kan fungerar som obegränsad energikälla. I detta priviligierade kLimat kan strålningen av 800 w per timma nå varje kvadratmeter.

Nyckelorden när man pratar om solenergi är ofta Gratis – Ren – Riklig

Andra viktiga nyckelord som sällan används är: Effektivitet. Det viktigaste av väl användande av tekniken för solenergi är att veta hur man


 • fångar

 • lagrar

 • kontrollerar

Till det kan vi lägga till: Att ta hänsyn till estetiken av byggnaden

Técnicas Maros erfarenhet går tillbaka till mitten av 80-talet då teknikutvecklingen av solenergi blommade i Tyskland och Danmark. Sedan 1992 har vårt internationella team av ingengörer genom åren utformat och installerat solenergi i många nya byggnader på kusten, vi har utvecklat särskilda metoder för att anpassa solenergisystemen till den befintliga utrustningen som finns in Andalusiska fastigheter.

Solenergi används för två huvudsakliga syften, skillnaden är

TERMISK SOLENERGISYSTEM för uppvärmning av luft och vatten

SOLCELLSANLÄGGNINGAR för elproduktion

Systemkoncept inom

Termisk solenergisystem:

 • Varmt kranvatten

 • Hemuppvärmning

 • Poolvärmning

 • Varmluftsventilation

 • Avfuktare

 • Kombinationssystem

Solenergisystem

 • Fristående system

 • Nätanslutna system

 • PV-system/solenergisystem för poolfilter