Vattenbehandling

Hårt vatten innehåller kalk och andra mineraler som snabbt skapar beläggning på olika ytor. När vatten avdunstar eller är värms upp stannar mineralerna fortfarande kvar.

De flesta husägare har erfarit de kostsamma konsekvenserna av hårt vatten som skapar igentäppta rör, beläggningar på hushållsapparater och element och pumpar som inte fungerar.

När det gäller poolvatten är vikten av att hålla en korrekt flora i vattnet uppenbar. Hur kan detta uppnås, med tanke på hälsan, miljön och plånboken?