Varmepumper

Vi har installeret varmepumper siden 1992

Varmepumper

Vi arbejder med forskellige typer varmepumper afhængig af applikation, klimaforhold og pladshensyn:

R

Luft-til-luft

R

Luft-til-vand

R

Jordvarme

Til opvarmningsformål bliver energien udvundet via udelufttemperaturen eller undergrunden  og derfra overført til boligen via luft, gulvvarme- eller fancoilkredse.  Ved køleprocesser bruges varmepumperne reversibelt: Varmen tages fra boligen og føres tilbage til udeluft eller undergrund.

Den nye generation af luft-til-luft og luft-til-vand varmepumper er meget effektive. Specielt i klimazoner som på Costa del Sol, giver den relativt høje gennemsnitstemperatur en høj ydelse. Som resultat af den tekniske udvikling  kan mange varmepumper yde helt op til 5 KW for hver kW der bruges fra el-nettet.

Técnicas Maro har installeret varmepumper på kysten siden 1992 og vi kan tilbyde en bred vifte af fabrikater og modeller. Også de mest effektive poolvarmepumper er en del af vort  sortiment.

Técnicas Maro
Installing and servicing heating, cooling and solar energy systems on the coast since 1992