Värmepumpar

Värmepumpar

Beroende på individuella behov, arbetar vi med olika typer av värmepumpar:

R

Luft-till-luft

R

Luft-till-vatten

R

Markvärme

För uppvärmning fångas energi från omgivande luft, vatten, jord eller berggrund och levereras till vart det ska användas. För kylning sker det motsatta, värme tas bort och släpps ut i luften, vattnet, jorden eller berggrunden.

Värmepumpar är nu för tiden mycket effektiva. Speciellt i ett sådant klimat som Costa del Sol har, tack vare den höga medeltemperaturen. Som en följd av de tekniska framstegen, kan värmepumpar ge upp till 5kW till uppvärmning eller nedkylning för varje kW av el som används.

Técnicas Maro har installerat värmepumpar på kusten sedan 1992 och erbjuder ett brett sortiment av märken och modeller. Några av de mest effektiva poolvärmarna på marknaden finns också tillgängliga.

Técnicas Maro
Installing and servicing heating, cooling and solar energy systems on the coast since 1992