Reparationer

Reparationer

I slutskedet av installationen är systemet dokumenterat i enlighet med vår kvalitetskontroll. Vi tar bilder av varje detalj och en skräddarsydd manual är framställd för vårt solenergisystem.

Vi har ett nätverk av certifierade, godkända och professionella entreprenörer som är experter inom vårt område. Alla våra uppdragstagare är försäkrade med certifikat från det spanska energiverket samt från andra lokala och 

Kontakta oss

regionala myndigheter i Andalusien, vilket betyder att det är fullt kapabla till att uppfylla dina behov. Teknikerna får fullt stöd från vårt kontor när det än skulle behövas. Efter en felanmälan erbjuds och förklaras en möjlig lösning på engelska, tyska och övriga skandinaviska språk, för att vara säker på att kunden känner sig fullt informerad.

Técnicas Maro
Installing and servicing heating, cooling and solar energy systems on the coast since 1992