Golvvärme


Det är mest logiskt att värma ett rum från golvet

Golvvärme

Det mest logiska är att värma upp ett rum från golvet eftersom den varma luften sakta stiger och når behaglig temperatur vid sittnivå mycket snabbar än vad element gör. Med golvvärme fungerar golvet på ett effektivt sätt som en stor värmekälla och värmen är distribuerad jämnt genom hela rummet.

Dessa är det två olika koncepten:

R

Uppvärmning via vattenrör

R

Electricitet via elkabel

Técnicas Maro
Installing and servicing heating, cooling and solar energy systems on the coast since 1992