Underhåll

Vi har utvecklat en bred kunskap om möjliga problem och problem

Underhåll

För sinnesro, och för att få ut bästa möjliga hållbarhet av utrustningen som blivit installerad, erbjuder vi regelbundna uppföljningar av installationen för att vara säkra på dess effektivitet och fulla funktion. Vi erbjuder råd och anvisningar om 

Kontakta oss

underhållning samt hur du kan minimera problem, förbättra livslängd och spara energi. Kontakta oss för mer information angående underhållsavtal för att passa just dina behov.

Técnicas Maro
Installing and servicing heating, cooling and solar energy systems on the coast since 1992